EnergiekonomiEnergikartläggningEnergideklarationTermograferingReferenserKontakt
 

Termografering

Termografering är en omvandlig av värmestrålning till tvådimensionella IR-bilder med hjälp av en värmebildskamera. Med hjälp av dessa bilder analyserar vi temperatur- variationer i den aktuella anläggningen. Termografering används bl.a. vid kontroll av:

Värmekulvert
Pump
Elmotor
Säkringsskåp
Ink. servis
Golvvärme
Köldbrygga
Köldbrygga golvlist
Golvvärmeslinga
Fuktskada i innertak
Värmeläckage
Läckage från golvvärme