EnergiekonomiEnergikartläggningEnergideklarationTermograferingReferenserKontakt

Pump

Termobilden visar att värmen från pumphusdelen leds till motordelen, vilket kan orsaka överhettning på elmotorn. Ofta leder överhettningen till driftstopp om detta inte åtgärdas.

   

Värmekulvert
Pump
Elmotor
Säkringsskåp
Ink. servis
Golvvärme
Köldbrygga
Köldbrygga golvlist
Golvvärmeslinga
Fuktskada innertak
Värmeläckage
Läckage golvvärme