EnergiekonomiEnergikartläggningEnergideklarationTermograferingReferenserKontakt

Köldbrygga golvlist

Här ser vi en köldbrygga vid golvlist som kan påverka inomhustemperaturen.

   

Värmekulvert
Pump
Elmotor
Säkringsskåp
Ink. servis
Golvvärme
Köldbrygga
Köldbrygga golvlist
Golvvärmeslinga
Fuktskada innertak
Värmeläckage
Läckage golvvärme