EnergiekonomiEnergikartläggningEnergideklarationTermograferingReferenserKontakt

Köldbrygga

Här ser vi en köldbrygga som kan påverka inomhustemperaturen.

   

Värmekulvert
Pump
Elmotor
Säkringsskåp
Ink. servis
Golvvärme
Köldbrygga
Köldbrygga golvlist
Golvvärmeslinga
Fuktskada innertak
Värmeläckage
Läckage golvvärme