EnergiekonomiEnergikartläggningEnergideklarationTermograferingReferenserKontakt

Golvvärme

En väl fungerande värmeslinga. Termobilden visar tydligt hur värmeslingan är placerad i golvet

   

Värmekulvert
Pump
Elmotor
Säkringsskåp
Ink. servis
Golvvärme
Köldbrygga
Köldbrygga golvlist
Golvvärmeslinga
Fuktskada innertak
Värmeläckage
Läckage golvvärme