EnergiekonomiEnergikartläggningEnergirådgivningTermograferingBildarkivReferenserKontakt
 
       

En energikartläggning innebär att vår energiingenjör gör en fullständig genomgång av Din energianvändning. I bedömningen kartläggs och granskas hur el, värme och ventilation verkar tillsammans. Det är här som Du kan göra stora kostnads- besparingar genom att vi kartlägger och visar Dig var bristerna finns. Eftersom Energiekonomi är en opartisk aktör innebär det att vi inte vill sälja en "bättre energianläggning", utan att vår sakkunniga personal i första hand effektiviserar eller justerar Din befintliga anläggning. Med hjälp av energikartläggning bedöms var de största besparingarna kan göras. De områden som berörs är:

Belysningsanläggning - Elanläggning - Värmesystem - Ventilationsanläggning