EnergiekonomiEnergikartläggningEnergideklarationTermograferingReferenserKontakt
 

Energideklaration

Den första oktober infördes lagen (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader.

Lagen innehåller skyldighet för ägare till byggnader av olika slag att deklarera sina byggnader med hjälp av en oberoende expert. Deklarationen ska sedan elektroniskt skickas in på framtagen blankett till Boverket som upprättar ett register för ändamålet. I vissa byggnader ska resultatet av energideklarationen anslås på väl synlig plats i byggnaden.

Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. På så sätt ska vi skapa ett hållbart samhälle och minska EU:s beroende av importerad energi.

Energideklarationen ska utföras av en certifierade energiexpert enligt Boverkets föreskrifter(BFS2007:5).

Energiekonomi i Karlstad AB är en oberoende energiexpert. Vi kan energideklarera alla typer av byggnader.

EnergiEkonomi i Karlstad AB är ett företag som har behörighet att utföra energideklaration för alla typer av byggnader.

EnergiEkonomi i Karlstad har efter avancerade kvalitetstester blivit en av landets få statligt utnämnda energiexperter. Det innebär att företaget nu är godkända som oberoende kontrollorgan.