EnergiekonomiEnergikartläggningEnergideklarationTermograferingReferenserKontakt

Elmotor

Termobilden visar att det inte är något problem med lindningen i motorn och att avkylningsfunktionen är i gott skick

   

Värmekulvert
Pump
Elmotor
Säkringsskåp
Ink. servis
Golvvärme
Köldbrygga
Köldbrygga golvlist
Golvvärmeslinga
Fuktskada innertak
Värmeläckage
Läckage golvvärme